Dansk Træemballage A/S

Træ er verdens mest miljøvenlige råvare

Når du vælger emballage i træ, vælger du naturens egen geniale råvare. Og der er nok af den.

I Danmark fælder vi kun halvdelen af skovenes årlige tilvækst målt i kubikmeter træ. Ser vi på hele Europa, er tendensen den samme: Skovene vokser.

Samtidig har træ utallige gode egenskaber, for eksempel:

  • Det er CO2-neutralt i sin livscyklus
  • Det er både stærkt og fleksibelt
  • Det er let at bearbejde
  • Det er hygiejnisk
  • Det er rart for alle sanser
 

Træfældning er sundt for vores skove, som på den måde giver plads til naturlig udskiftning og de næste generationers træ.

Det er kun i regnskovene, der bliver ryddet mere, end der vokser op. Men regnskovstømmer bliver aldrig en råvare hos DTE. Det garanterer vores certificeringer for.

Træ indgår i naturens eget perfekte økokredsløb

Når træet vokser op, optager det CO2 fra luften og frigiver ilt. Når træet rådner eller bliver brændt af, frigiver det nøjagtig den samme mængde CO2 igen. På den måde udgør træ naturens eget CO2-lager, og som råvare er træet helt CO2-neutralt.

Hvis du sørger for, at dine brugte træprodukter går til forbrænding, bliver de oven i købet til god, miljøvenlig varme.

Se tegnefilmen om den gode træhistorie.

Hent brochuren Træ er genialt her.

Træ har mange andre gode egenskaber, og det vinder stadig større udbredelse blandt andet i byggeriet.

Du kan læse mere om alle de gode grunde til at vælge træ her.

Miljøvenlig og bæredygtig er ikke bare noget, vi siger

Hos DTE holder vi meget af både træ og miljø – så meget, at vi har papir på det. Her kan du se vores vigtigste certificeringer.

EMAS og DS/EN ISO 14001:2015

EMAS er EU’s miljøledelsesordning. Ordningen er frivillig, og EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan blive certificeret efter. Hvis du vil vide mere om DTE’s miljøarbejde kan du få vor miljøredegørelse tilsendt ved at ringe på 70 251 251.
 

FSC® og PEFC Certificering

FSC® og PEFC er begge uafhængige non-profit organisationer, der har opstillet standarder for bæredygtig skovdrift. Begge standarder lægger f.eks. vægt på:
  • Bevarelse og beskyttelse af biologisk mangfoldighed
  • Skovdriften skal overholde gældende lovgivning, internationale traktater og konventioner
  • skal vedligeholde, bevare og genetablere ydelser og miljøværdier fra skovens økosystem og skal undgå, udbedre eller mindske negative miljøpåvirkninger.
  • Skovdriften skal opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for dem, der er beskæftiget i skoven både nationalt og i lokalområdet.
  • Der skal være etableret drift planer for den certificerede skov hvor der lægges vægt på forvaltning af skovens langsigtede økonomiske levedygtighed.
 
Begge ordninger bygger på at det anvendte træ kan spores tilbage til den oprindelige skov. DTE har valgt at være sporbarhedscertificeret efter begge systemer. Du kan således købe en certificeret emballage ved DTE. 
 
 

ISPM 15

ISPM 15 er en international fælles standard for varmebehandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage. Mærkningen forebygger spredning af plantesygdomme og skadedyr. 
 

Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration for visuelt styrkesorteret konstruktionstræ findes her.

 

Træembassadører

Som træembassadør arbejder vi for at udbrede kendskabet og kærligheden til træ som råvare.

Læs mere om, hvorfor træ er genialt.

Arbejdsmiljø – DS EN ISO 45001:2018

Kronesmileyen er tildelt af Arbejdstilsynet fordi DTE har et arbejdsmiljøcertifikat efter DS EN ISO 45001:2018, der viser at DTE arbejder systematisk med stadige forbedringer af arbejdsmiljøet, på et højt niveau.
Politik for samfundsansvar
Dansk Træemballage A/S er Skandinaviens førende producent af træemballage.
Det er vor målsætning at vor produktion og vore produkter er bæredygtige, hvilket for os betyder at vi tager ansvar for, hvordan vores aktiviteter påvirker det omgivende samfund, ikke kun set fra en økonomisk synsvinkel, men også set ud fra en miljø– og social synsvinkel.
Eller lad os ringe dig op inden for 3 timer. Alternativt, find din lokale afdeling her.