Dansk Træemballage A/S

Klimaregnskab 2023

Hos Dansk Træemballage arbejder vi
målrettet mod at skabe de mest
miljøvenlige emballageløsninger.

Vi er nu klar med vores
klimaregnskab for 2023.

Klimaregnskab 2023
Klimaregnskab 2022

Træ er verdens mest

miljøvenlige råvare

Også når det gælder jeres klimaregnskab, er vi svære at komme uden om – emballager lavet af nordisk nåletræ er guld værd for din grønne bundlinje.

Vi har kun træ, der stammer fra bæredygtig skovdrift, hvor tilvæksten er større end hugsten. Samtidig afgiver træerne i vores produktion ikke mere CO2, end da de voksede op. Så når du vælger DTE, vælger du også en mere bæredygtig fremtid. Samtidig sørger vi for, at der ikke er spild i produktionen, da restprodukter fra vores savværk oparbejdes til træpiller, der bruges som brændsel til fremstilling af varme eller strøm.

 

 • Træ er CO2-neutralt i sin livscyklus
 • Træ er både stærkt og fleksibelt
 • Træ er let at bearbejde
 • Træ er hygiejnisk
 • Træ kan bruges og genbruges

Alle vores kasser er

cirkulære.

Troværdighed handler

i høj grad om gennemsigtighed

EPD Norge har godkendt DTEs værktøj til beregning af vores pallers CO2 – og miljøpåvirkning gennem alle faserne i deres livscyklus. 

EPD’erne udarbejdes efter ISO-standarden 14025 (Environmental Labels and Declarations Type III) på hver enkelt palle, som du køber hos os med tilhørende leveringsadresse, og det er din sikkerhed for en troværdig beregning af klima og miljøpåvirkningen. Faserne er inddelt i kategorierne:

 • Produktionsfase − udvinding og brug af råvarer og energi til at fremstille de færdige paller baseret på virksomhedsspecifikke data.
 • Brugsfase − distribution og brug af pallerne (inklusive vedligeholdelse, reparation og udskiftning)
 • End of life fase − genvinding eller bortskaffelse af pallerne

EPD’en giver dig mulighed for at sammenligne miljøpåvirkningen ved anvendelse af forskellige produkter, og så du kan træffe de mest bæredygtige valg.

Kort sagt er en EPD et dokument, der helt transparent tydeliggør pallernes indvirkning på miljøet fra start til slut. Eller til en ny begyndelse – som det ofte er tilfældet med træ.

Se eksempel på EPD for EUR palle.

Vi arbejder

altid langsigtet.

Både når vi tager højde for vores kunders behov og klodens klima.

Hos DTE holder vi meget af både træ og miljø – så meget, at vi har papir på det. Her kan du se vores vigtigste certificeringer.

DS/EN ISO 14001:2015

Vi arbejder gennem vores certificerede miljøledelsessystem systematisk med at forbedre vores miljøpræstation. Hvis du vil vide mere om DTEs miljøarbejde, kan du få vores miljøredegørelse ved at kontakte os.

ISPM 15

ISPM 15 er en international fælles standard for varmebehandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage. Mærkningen forebygger spredning af plantesygdomme og skadedyr.

Læs mere om ISPM 15 her

Arbejdsmiljø – DS EN ISO 45001:2018

Certificeringen  viser, at DTE arbejder systematisk med stadige forbedringer af arbejdsmiljøet på et højt niveau.

Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration for visuelt styrkesorteret konstruktionstræ findes her

FSC® og PEFC Certificering

FSC® og PEFC er begge uafhængige non-profit organisationer, der har opstillet vigtige standarder for bæredygtig skovdrift. Der lægges bl.a. vægt på:

 • Bevarelse og beskyttelse af biologisk mangfoldighed.
 • Skovdriften skal overholde gældende lovgivning, internationale traktater og konventioner.
 • Skovdriften skal vedligeholde, bevare og genetablere ydelser og miljøværdier fra skovens økosystem og skal undgå, udbedre eller mindske negative miljøpåvirkninger.
 • Skovdriften skal opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for dem, der er beskæftiget i skoven både nationalt og i lokalområdet.
 • Der skal være etableret drift planer for den certificerede skov, hvor der lægges vægt på forvaltning af skovens langsigtede økonomiske levedygtighed.


Begge ordninger bygger på, at det anvendte træ kan spores tilbage til den oprindelige skov. DTE har valgt at være sporbarhedscertificeret efter begge systemer.
 

SBP Certificering

SBP, Sustainable Biomass Program certificering er udviklet for sikre bæredygtighed og lovlighed af biomasse og træpiller, der anvendes til energiformål

GettyImages-1025158308-min

Vi er stolte af at kunne kalde os

træambassadører

Sammen med andre virksomheder i Danmark har vi meldt os som ambassadører for træ. Det er et initiativ startet af Træ.dk, der består af skovejere, savværker, træindustrier, fagforening, træhandel og detailhandel samt Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Københavns Universitet. Som træambassadør arbejder vi for at udbrede kendskabet og kærligheden til træ som råvare.

Bæredygtig
lokalt,

regionalt og internationalt

Transport af forbrugsvarer og industriprodukter kan ikke ske uden brug af paller og træemballage. Så meget desto vigtigere er det, at gøre vores del af kæden så bæredygtig som mulig.

Eller lad os ringe dig op inden for 3 timer. Alternativt, find din lokale afdeling her.