Nyt fra DTE

Nyt fra DTE

Til vore kunder, leverandører og

øvrige interessenter                                                        Ullerslev, den 19. september 2016

 
 Dansk Træemballage A/S overtog tidligere i år hele aktiekapitalen i ULSA PACK A/S. Virksomheden er nu en integreret del af DTE og som en konsekvens heraf fusioneres selskabet med Dansk Træemballage A/S pr. den 1. oktober.

CVR nummer 4562 0913 udgår og vi beder derfor om at I korrigere jeres oplysninger som følger:

 

DTE Ulsa

Hindemaevej 76

5540 Ullerslev

CVR: 1182 6687

 

Fusionen indebærer ingen ændringer i den daglige kontakt med DTE Ulsa. Telefon, telefax og

e-mail mv. ændres ikke og I vil stadig møde de velkendte ansigter.

 

Ændring af kontonummer:

Vi beder vore kunder være opmærksomme på at fakturaer udstedt efter den 1. oktober vil indeholde oplysninger om nyt kontonummer.

 

Ændring af mailadresse for leverandør fakturaer:

Vi beder vore leverandører om at fremsende fakturaer i PDF format til faktura@dte.dk

Fakturaer i papirformat kan fortsat sendes til DTE Ulsa på adressen nævnt ovenfor.

 

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan I rette henvendelse til

økonomichef Lene Christensen på telefon 62 68 13 23 eller mail: lene.christensen@dte.dk

 

Med venlig hilsen

Dansk Træemballage A/S

 

Peter Jensen

Adm. Direktør.