Nyt fra DTE

Nyt fra DTE

Til alle vore kunder

Haastrup den 30-10-2017

Vedrørende eksport til USA

Vi gør jer opmærksom på, at US customs and border control pr. 01-11-2017 har udstedt ny retningslinjer for import af træemballage. ISPM CSMS #17-000612. Denne vedlægges.

Vore træemballage er behørigt behandlede, som foreskrevet i bekendtgørelsen og tillige ISPM 15 stemplede. Stemplet kan erfaringsmæssigt over tid forsvinde eller blive ulæseligt. Manglende stempel kan nu give meget høje bøder.

Vi skal derfor opfordre jer til at være særligt opmærksomme på, at paller og kasser beregnet til USA er synligt og korrekt stemplede på to sider, og skulle det ikke være tilfældet på nye produkter, udbedrer vi gerne og uden beregning. Herudover påtager vi os intet ansvar.

 US Customs

Har I spørgsmål til dette, står vi selvfølgelig til rådighed.

 

Med venlig hilsen

Dansk Træemballage A/S

 


 

Til vore kunder, leverandører og øvrige interessenter

Ullerslev, den 19. september 2016

Dansk Træemballage A/S overtog tidligere i år hele aktiekapitalen i ULSA PACK A/S. Virksomheden er nu en integreret del af DTE og som en konsekvens heraf fusioneres selskabet med Dansk Træemballage A/S pr. den 1. oktober.

CVR nummer 4562 0913 udgår og vi beder derfor om at I korrigere jeres oplysninger som følger:

 

DTE Ulsa

Hindemaevej 76

5540 Ullerslev

CVR: 1182 6687

 

Fusionen indebærer ingen ændringer i den daglige kontakt med DTE Ulsa. Telefon, telefax og

e-mail mv. ændres ikke og I vil stadig møde de velkendte ansigter.

 

Ændring af kontonummer:

Vi beder vore kunder være opmærksomme på at fakturaer udstedt efter den 1. oktober vil indeholde oplysninger om nyt kontonummer.

 

Ændring af mailadresse for leverandør fakturaer:

Vi beder vore leverandører om at fremsende fakturaer i PDF format til faktura@dte.dk

Fakturaer i papirformat kan fortsat sendes til DTE Ulsa på adressen nævnt ovenfor.

 

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan I rette henvendelse til

økonomichef Lene Christensen på telefon 62 68 13 23 eller mail: lene.christensen@dte.dk

 

Med venlig hilsen

Dansk Træemballage A/S

 

Peter Jensen

Adm. Direktør.